ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI ALANINDA 2004’TE YAPILANLAR, YAPILMAYANLAR

Almanak 2004Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, gerek kültür sanat dünyasında, gerekse toplumun öteki kesimlerinde üzerinde fazla durulmayan bir alandır. Ülkemizde özgün çocuk ve ilk gençlik yazınının, bu yazın türünün nesnel eleştirisinin tarihi fazla eski değildir. Tanzimat döneminde çevirilerle ve çeviri etkili kitaplarla başlayan çocuk ve ilkgençlik yazını; ancak 1975’ten sonra biraz tartışılmaya, bu alanda ülkemiz yazarları tarafından daha ağırlıklı olarak ürün verilmeye başlanmıştır. 12 Eylül döneminde yaşamın her alanı gibi bu alan da yara almış, çalışmalar gerilemiştir. Ancak 1980’li yılların sonlarında bu alanda yeni adlar, yeni ürünler ortaya çıkmıştır. Özellikle 1995’ten sonra, üniversite çevrelerindeki bilim insanlarının konuya ilgi duyması, bu alandaki nesnel eleştiri, inceleme ve araştırma eksiğinin giderilmesi konusunda umut yaratmıştır. Ki bu umut boşa çıkmamıştır. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı konusundaki değerlendirme, araştırma ve incelemeler kitaplaşmış, bu konudaki az sayıda kaynağa önemli bir birikim eklenmiştir. 2000 yılından başlayarak pek çok üniversitede sempozyum, konferans vb. toplantılar düzenlenmiş; özellikle eğitim fakültelerinde öğrenim gören gençlerin çocuk ve ilk gençlik kültürü edinerek yetişmesi için çaba harcanmaya başlanmıştır. Bu değerlendirme yazısında, 2004’te bu alanda yayınlanan kitaplar yerine; bu alandaki gelişmeler, alanın sorunları üzerine yapılan tartışmalar ve çalışmalar ele alınmıştır.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Gülsüm Cengiz
  • Yıl: 2004
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş