EDEBİYATTA PAZAR SORUNU

Almanak 2004Edebi Akrobasi

Kimi filozoflar, bugün yanlışlığı ortaya çıkan “doğrularını” tanıtlarken nesnel doğruya çok yaklaşırlar. Aristoteles, eylemsizlik ilkesinin olamayacağını şöyle tanıtlar,“... niçin devindirilen cisim bir yerde duracak, bunu kimse söyleyemez, niçin şurada değil de burada [duracak]? Dolayısıyla ya cisim durağan kalacak ya da daha güçlü bir nesne engellemedikçe sonsuza değin yer değiştirecek.”[1] Boş olsaydı uzam hiç durmadan giderdi atılan taş. Evren hem dolu, hem de sınırlı olduğu için cisim sonsuza kadar hareket edemez Aristoteles’e göre. Oysa bugün şunu biliyoruz. Ülküsel koşullarda cisim hiç durmadan gider.

Hegel’de de böyle bir durum var. Bakın ne diyor Hegel, “Entelektüel nitelikler; bilim, sanat, hatta dini nitelikler (vaaz, ayin, dua, takdis) icatlar vs. tıpkı alınıp satılan şeyler gibi mukavele konusudurlar.”[2]

Bu, Marx’ın belirlediği yabancılaşmanın kökenini, temelini oluşturan yapı. Gerçekten de burjuva dünyasında Hegel’in belirttiği bütün insani değerler alınıp satılır.

Görüyoruz alınıp satılıyor da.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Cengiz Gündoğdu
  • Yıl: 2004
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş