2004 YILININ GÖZDEN KAÇAN BİR ETKİNLİĞİ

Almanak 2004İki yıldır yurdumuzda medya diye adlandırılan çok satışlı renkli gazetelerin ve televizyon gruplarının “itina ile” uzak durup görmezden geldikleri kimi etkinlikler gerçekleştiriliyor, bildiriler yayımlanıyor. 30 Eylül 2003 tarihinde 30 aydının imzasıyla yayımlanan “Demokratik Türkiye İçin Çağrı” bu tür etkinliklerden biriydi. “Çağrı”yı, önemi  bugün daha da belirginleşen bir paragrafının altını çizerek anımsayalım:

“Gerçekte, demokrasiyi yasalardaki kısmi düzeltmelerle elde edilecek bir statü olarak değil, bütün halk güçlerinin sahiplenip ilerlettiği toplumsal bir hayat biçimi olarak düşünmek önemli ve gereklidir.”

“Demokratik Türkiye için Çağrı” bildirgesi, Türkiye’nin demokratikleşme yolunda yaşadığı sorunların temel yönlerinden biri olarak, halkın iradesinin ortaya çıkartılmasına olanak verecek bir zemin yaratma ihtiyacına dikkat çekiyordu. Bu aydın girişiminin üyeleri yazdıkları yazılar, yaptıkları konuşmalarla bildirgenin amacının “Nasıl bir Türkiye istiyoruz?” sorusuna demokrasi ihtiyacı içindeki bütün kesimlerin en katılımlı, en yaygın tartışmalarla vereceği yanıtın ortaya çıkartılması olduğunu belirtiyordu.

Çağrının ve aydın girişiminin amaçlarına başarıyla ulaştığı bütünüyle söylenemezse de aykırı seslerin duyulması bakımından önemi göz ardı edilemez. 2004 yılında Çağrı’yı gerçekleştirenlerin bir bölümü daha sarp bir amaçla çıktılar kamuoyu önüne: Türkiye coğrafyasındaki halkları kültürel bakımdan birbiriyle tanıştırmak. 

Halkların kültürlerinin kitap sayfalarına geçmemiş, belleklerde unutulmaya bırakılmış ürünlerini çağa uygun bir biçimde dramatik canlandırmalarla, filme alışlarla anımsatmak, yaşatmak temel amaçtı.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Sennur Sezer
  • Yıl: 2004
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş