2006 YILI SAĞLIK POLİTİKALARI

Almanak 2006Dünyada yaygınlaşan neoliberal eksenli politikalarla sağlık alanı, vatandaşlık hakkı olmaktan çıkarılarak metalaştırılmış ve bu alanlarda sosyal devlet anlayışı terk edilerek rekabet ve piyasa koşulları merkeze alınmıştır. Neoliberal müdahaleler sonucu sağlık hizmetlerinden faydalanma ve yaşama hakkı, insanlık onuruna yakışmayacak biçimde engellenmekte ve uluslararası anlaşmalarla anayasaya aykırı biçimde ihlal edilmektedir. 2006 yılında sağlık ve sosyal güvenlik alanında var olan eşitsizlik ve ihlaller neoliberal “Sağlıkta Dönüşüm” programı ile daha da büyütülmüştür. Sağlıkta neoliberal müdahaleler sonucu ortaya çıkan tablo yoksul ve emekçi kitleler açısından tam bir yıkım tablosuna dönüşmüştür.

  1. I) SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” olarak kamuoyuna lanse edilen program hem sağlık hizmeti verenler hem de sağlık hizmetlerinden faydalananlar açısından tam bir yıkım programıdır. Programda iki temel üzerine oturtulan “Dönüşüm” olgusu şimdiye kadar büyük oranda merkezden ve kamu eliyle yürütülen sağlık hizmetlerinin tasfiyesi ve özel sektöre devredilmesine dayandırılmaktadır.

Sağlıkta neoliberal reform ve dönüşüm;

  • sağlık ve sosyal harcamaların kısılması,
  • emek ve finans piyasalarının deregüle edilmesi,
  • sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi,
  • kamu tarafından fon ayrılan sağlık hizmetlerinin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir.
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş