TİYATRO ’68’DEN BÖYLE GEÇTİ

Almanak 2007’68 ülkemizde tüm sanat alanlarını etkilediği gibi tiyatro alanımızda da izler bırakmış bir dönemdir. Plastik sanatlardan edebiyata, sinemadan tiyatroya sanatçılarımız bu süreçte daha öncekilerden çok farklı muhalif yapıtlar ortaya koymuş, yeni bir dünya görüşü ve perspektif altında yeni bir estetiğin sorgulamasına ve inşasına girişmişlerdir.

Batıda faşizmin saldırı, baskıları ve emperyalist paylaşım savaşı yüzünden 1930’larda yeni bir ivme kazanırken engellenen sanattaki yeni atılım, 1940’ların son yıllarında yeniden hareketlendi. Aynı gelişmeler ülkemizde Bayar-Menderes diktatörlüğünün son günleri olan 50’lerin ikinci yarısında görüldü.

Tanzimat’tan 50’li yıllara kadar yolunu “batı” tiyatrosuna çevirmeye çalışan ülke tiyatromuz, Cumhuriyet öncesi batılı oyun metinlerini doğrudan ya da uyarlama yaparak oynamaya çalıştı. Şinasi ve benzeri kimi yazarların tiyatro oyunları kaleme almaları da bu yönelişi değiştirmedi.

Hem metin hem de sahne estetiği açısından batıyı taklitle “modern”leşme çabalarına giren tiyatromuz, Cumhuriyet sonrası resmi çatılar altında bir sanatsal alan var etmeye çalıştı.

1930’larda resmi çatıların altında Kemalist yönetimin gittikçe sertleşen baskıları yüzünden yazarlar ancak Osmanlı döneminin eleştirisini yapabildiler.

Cumhuriyetle kurulan ülkedeki sistemin çıkmazlarını ortaya koymak isteyenler ise Nâzım Hikmet’ten Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali, Hasan İzzettin Dinamo’ya hapislere tıkıldılar.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Mehmet Esatoğlu
  • Yıl: 2007
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş