İŞ KAZASI MI, İNSAN KIYIMI MI?

Almanak 2007Hayatını sürdürmek için gereksindiği gelirin bir kısmını elde edebilmek için bir ücret karşılığında çalışmaya başlayan her işçi aslında yaşam mücadelesine başka bir risk daha ekler: Sağlık! Sağlıklı olarak her gün işe başlayan bir işçi, çalışma süresince sağlığını tehlikeye atar. Ne büyük çelişki! Bir yandan hayatta kalmak için çalışma zorunluluğu; öte yandan çalışırken her an sağlığın tehlikeye girmesi riski! Sanayileşme süreci, özellikle makineleşme ile birlikte işçiler için adeta bir karabasan olmuştur. Daha önce madenlerde yaşanan kaza ve ölüm riski bu kez çalışanların daha geniş kısmı için de sorun olmaya başlamıştır. Denilebilir ki sanayileşme ve makineleşmenin tarihi işyerlerinde sağlıklı kalabilme mücadelesinin de tarihi olmuştur. Hem iş kazaları hem de meslek hastalıkları işçiler için çok büyük tehdit olarak ortaya çıkmış, her yıl on binlerce insanın sakat kalmasına, hastalanmasına veya ölümüne neden olmuştur. Günümüzde iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması için çeşitli önlemler alınmasına rağmen dünyada her yıl 2 milyon işçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile ölmesi, 300 milyon işçinin yine benzer nedenlerle kalıcı veya geçici olarak çalışamaz hale gelmesi sorunun önemini ve boyutunu göstermek açısından oldukça çarpıcı verilerdir. İşçilerin varlıklarını, özgürlüklerini tehdit eden kapitalist hayat tarzına çalışma tarzına karşı mücadele “makine kırıcıları olarak” bilinen Ludist hareket ile radikal olarak kendisini ortaya koymuştu. Ludist başkaldırı aslında makineleşmenin, sanayileşmenin bir sonucu olan bu kaza ve meslek hastalığı risklerine karşı mücadeledir de: hem doğrudan, hem dolaylı olarak. Çalışma süresi ve temposunu kendisi belirlemek isteyen ludistler, böylece kaza ve riske davetiye çıkaran uzun süreli çalışma ile yüksek tempolu, yorucu çalışmaya da karşı çıkarak yaşamlarını tehlikeye atmak istemiyorlardı. Ayrıca niteliksiz çocuk ve kadın işçilerin makinelerde çalıştırılmalarına karşı çıkarak işe uygun işçi istihdamını talep ederek, bugüne öncülük ediyorlardı. Zira, bugün iş kazası ve meslek hastalıklarının temel nedenlerinden biri işe uygun işçi çalıştırılmaması neden olarak gösterilmektedir. Ne yazık ki ludistlerin bu haklı isyanı “uygar” bir davranış olarak kabul edilmeyip şiddet ile bastırılmıştır.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Yüksel Akkaya
  • Yıl: 2007
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş