KRİZİN TÜRKİYE’DE SERMAYE ÜZERİNDEKİ YIKICI/YARATICI GÜCÜ ve SERMAYENİN TALEPLERİ

Almanak 2008Küresel kriz, dünyada ve Türkiye’de yarattığı etkiler kadar krizden çıkış yolları ve kriz karşısında alınan tedbirler ile de konuşulmaya devam ediyor. Türkiye’de sermaye grupları ve bu grupların temsilcileri olan örgütlerin kriz karşısındaki talepleri birbiriyle örtüştüğü kadar karşıt da olabildi. Bu talepleri içeren tedbir paketlerinin krizin işadamları üzerindeki etkisi ve yarattığı fırsat arayışlarını ne derece karşıladığı ise devlet-sermaye ilişkisi bakımından devletin “göreli” olan özerkliğini açığa çıkarır niteliktedir. Finansın krizi olarak sunulun/anlatılan krizin özellikle reel sektörü ve sanayi kapitalistlerini nasıl etkilediğinin göstergesi işsizlik olmuştu. Bu göstergeyi hükümet nezdinde tamamlayan ise reel sektörü destekleme ve istihdam tedbir paketleri ile sanayinin istihdamdan teknolojiye pek çok alanda taleplerinin karşılanmaya çalışılması oldu. Bu dönem sadece CEO’ların konuşmalarından krizin fırsat/yıkım aralığında hangi sermaye gruplarının ve bireysel kapitalistlerin genel olarak sınıf çıkarları ve sınıf içi çatışmaları nasıl etkilediğini görmek mümkündür. Krizin makro ekonomik veriler ve genel yasalar/eğilimler içinde izlenmesi kadar önemli olan krizin sermaye üzerindeki yıkımı/yaratıcı gücünü sermaye kesimlerinin sanayi, Finans ve ticaret fraksiyonlarının bu kriz karşısında oluşturduğu talepler manzumesi ile anlamak Türkiye’de 2008 yılında kapitalizmin somut güncel ihtiyaçlarını anlamak açısından önemli bir rehber olma özelliği taşımaktadır.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Başak Ergüder
  • Yıl: 2008
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş