BİR KRİZDEN DİĞERİNE DEĞİŞEN NE? TÜRKİYE’DE 2001-2008 DÖNEMİ TCMB POLİTİKALARI ve SERMAYE-İÇİ KESİMLERİN FARKLILAŞAN TALEPLERİ

Almanak 2008Türkiye’de 2001 krizi ile 2008 yılında derinden hissedilmeye başlanan küresel kriz arasındaki süreci niteleyen temel dinamik, sermaye birikim sürecinin giderek üretken sermayenin uluslararasılaşması yönünde hızla gelişmesidir. Özellikle 2001 krizi sonrasında hızlanan bu yapısal dönüşüm, birçok alanda kendisini göstermektedir. Bu bağlamda bir yandan devletin yeniden yapılandırılması yönündeki adımlar, iş ve çalışma hayatını düzenleyen yasalardaki değişiklikler gibi hukuksal düzenlemeler son dönemde gittikçe yoğunlaşırken, diğer yandan da çok yüksek oranlı büyüme rakamlarına ulaşılmasına rağmen işsizliğin bir türlü düşürülememesi ve 2008’den sonra da hızla artışa geçmesi gibi yapısal dönüşüme ait göstergeler ortaya çıkmaktadır. Bu yapısal dönüşüm süreci ise, “enflasyonsuz bir ortamda verimlilik artışına dayalı büyüme” olarak tanımlanmaktadır.

Bu çalışmada, bu yapısal dönüşüm sürecinde (2001-2008) Türkiye’de ekonomi bürokrasisinin merkezi konumuna gelen TCMB tarafından izlenen politikalar ile farklı sermaye fraksiyonlarının bu politikalardan nasıl etkilendikleri ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu amaç doğrultusunda, bu sürecin teorik olarak anlamlandırılması bu çalışmanın kapsamını aştığından, burada özellikle sermayenin farklı fraksiyonları ile ekonomi bürokrasisinin merkezi konumunda olan TCMB’nin olaylar karşısındaki günübirlik refleksleri, aldıkları kararlar ve bu kararlara yöneltilen eleştiriler-tepkiler açık hale getirilmeye çalışılacaktır. Bu ise, özellikle taraşarın argümanlarının daha net bir şekilde takip edilebilmesi açısından gazete taraması yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bu çalışmayla, daha kapsamlı ve bütünsel bir analizde kullanılabilecek olgusal malzemenin derlenmesi hedeflenmiştir.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Ümit Akçay
  • Yıl: 2008
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş