2008 YILINDA TÜRKİYE’DE VERGİ POLİTİKASI

Almanak 2008Bir ülkede demokrasi, hukuk ve sosyal devletin varlığı için kaçınılmaz olan vergilendirme yetkisi ve bunun uygulamaya yansıması olanı vergi politikası; belli ekonomik, mali ve sosyal amaçları gerçekleştirmeyi kendisine hedef alır.  Hedeşerini de vergi alarak ya da almayarak gerçekleştirir. Ancak ekonomik, sosyal, kültürel, v.b. birçok koşulun sürekli değişimi, vergi politikasının da -günceli yakalaması ve amaçlarından uzaklaşmaması için- sürekli düzenlenmesini zorunlu kılar. Türkiye’de 2008 yılında vergi politikası adına yapılan düzenlemeler ile başarılmak istenen de budur.

Bu çerçevede çalışmanın amacı, 2008 yılı için literatür taraması yaparak -ve verilere doğru ulaşıldığı kabul edilerek- vergi kanunlarında yapılan düzenlemelerle, vergi politikasının 2008 yılı için belirlenen amaçlarına ne ölçüde ulaşıp ulaşmadığını ortaya koymaktır.

Vergi Politikası Neyi Hedefler?

Bir devletin, ülkesi üzerinde, egemenliğine dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücü, o ülkenin vergilendirme yetkisini verir.1 Bu yetki, her ülkenin kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde, uygun vergi politikalarının uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu yüzden vergi politikası, her ülkenin ulaşmak istediği hedeşerine ulaşmasında; vergi mükelleşerinin özelliklerini, niteliklerini, ödeme güçlerini esas alıp buna modern uygulamaları da dâhil ederek, verginin nasıl yapılandırılması gerektiği sorununa cevap arar

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Murat Aydın
  • Yıl: 2008
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş