2001’DEN 2007/8’YE DUDULLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE KÜRESEL ÜRETİM ZİNCİRİ VE ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ

Almanak 20081970’li yıllarda yeni teknolojilerin kullanımı, yeni üretim tekniklerin uygulanması, yeni ve çeşitlenmiş mal ve hizmetlerin sunumu, hızlı haberleşme ve ulaşım kolaylığı küresel rekabeti keskinleştirmeye başlamıştır. Küresel rekabetin getirdiği yeni koşullar karşısında sermayenin birikimi, üretim ilişkileri ve devletin işlevleri yeniden yapılandırılmasının ihtiyacını artırmıştır. Bu ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan yeni liberal politikalar çerçevesinde ihracata dayalı sanayileşme modeli birikim krizinin aşılmasında etkili bir silah olduğu gösterilirken, geç kapitalistleflen ülkeler için kalkınmanın biricik yolu olarak gösterilmiştir. 

Böylece 1980 sonrasında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni liberal politikalar çerçevesinde ihracata dayalı sanayileşme modeli uygulanmaya başlanmıfltır. İhracata dayalı sanayileşme modeli ile dünya pazarlarına eklemlenme gerçekleşecek ve eklemlenme eklemlenmenin sürdürülebilirliği sağlanması ile “kalkınma” ve “gelişmenin” sağlanacağı hedeflenmiştir. Hedefin gerçeklefşmesi için rekabet olmazsa olmaz koşul olurken, koşulun yaratılmasında sanayi bölgeleri, yani sektörel ve bölgesel toplaşan küçük ve orta boy firmalar, dünya pazarı için “küresel üretim zincirleri”nin cazibe alanları olarak belirlenmeye başlanmıştır Türkiye’de kalkınmanın hedefi olarak sanayi bölgeleri öne çıkarılmaya başlanmış, KOBİ’ler kalkınmanın motoru ilan edilmiş, küresel pazarlara sıçramanın yol haritası belirlenmiştir. Yol haritası; büyük, orta ve küçük sermaye grupları için farklı anlamlar ihtiva ettiği gibi, birikim mücadelesi; ittifakların, çatışmaların ve çelişkilerin olduğu sermaye kesimi için çetinleşmiştir (Güler-Müftüoğlu, 2003; Ercan, 2004).

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Berna Güler Müftüoğlu
  • Yıl: 2008
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş