AKP DÖNEMİNDE SOSYAL POLİTİKA ve YAŞLILIK

Almanak 2009Bu yazı, neo-liberal uygulamaların tam gaz sürdüğü ve sonuçlarının artık etkili bir şekilde hissedilmeye başlandığı günümüzde yaşlılık açısından sosyal politikaların ne anlama geldiği ve uygulamalarının yaşlıları nasıl etkilediği sorunundan hareketle AKP hükümetinin neo-liberal uygulamalarının genel eğilimini ve bunun yaşlılar üzerinde etkisini ortaya koymayı hedeşemektedir.

Yaşlılık, kronolojik olarak düşünüldüğünde insan ömrünün bir dönemi olarak algılanabilir. Oysa çok boyutlu düşünüldüğünde yaşlılığın başka başka yönleri ortaya çıkar. Bu yönler, sizin düşündüğünüz “boyutlara” göre değişse de başta insanın bütün bir yaşamının bilançosudur. Bu bilanço, bakış açısına göre bireysel olabilir ama aslında toplumsal ve politik-ekonomik koşulların bir sonucudur. Öte yandan yaşlılığın, çeşitli fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik sonuçları da vardır. Bu sonuçlar bir yönüyle yaşlı ile ilgili iseler de çevre ve yaşam koşullarıyla dolayısıyla yukarıda sözü edilen kişinin kendinden olmayan/dış koşullarıyla yakından ilgilidir.

Zaten çok disiplinli bir yapıya sahip olan gerontoloji bilimi ve yaşlılık araştırmaları bu yönüyle de bütüncül bir bakış açısını gerektirmektedir. Dolayısıyla hareket noktası insan ömrünü parçalara bölüp yaşlılık evresini ele almak değil insanı ve insanı etkileyen tüm koşullara bütüncül bakmaktır. Ancak özelde yaşlılığın doğurduğu sonuçlar/diğer tüm bilim dallarında olduğu gibi bazı konuların öncelikli olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Sosyal politika ve sosyal güvenlik meselesi de bu açıdan hayati öneme sahiptir. Çünkü yaşlılık özü itibariyle bir takım bedensel ve ruhsal sağlık problemlerine, maddi ve manevi yıpranmalara açık ve destek alınması gereken bir dönemdir.  Dolayısıyla konu yaşlılık olunca sosyal politika daha önemli hale gelmektedir. Sosyal politika, toplumsal risklerin kamusal idaresidir. Yaşlılıktan doğan güçsüzlük, hastalık, gelir kaybı gibi riskler hayata özel olmasının yanında işsizlik, yoksulluk gibi toplumsaldır ve tüm toplumu etkileyen özellikler taşır (Esping-Andersen, 2006:39-40).

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Nilüfer Korkmaz
  • Yıl: 2009
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş