Bu sayfayı yazdır

SAĞLIK HİZMETLERİ METADIR FİNANSMAN KAYNAKLARININ KÖKENİNDEKİ FARKLILIK SÖMÜRÜ ORANINDAKİ FARKLILIKTAN KAYNAKLANIR

Almanak 2009Bu çalışma iki soruya yanıt üretmek için gerçekleştirilmiştir. Birincisi, kapitalizm koşullarında mallar gibi hizmetler, özelinde de sağlık hizmeti bir meta mıdır? İkincisi de yine kapitalizm koşullarında, sağlık hizmetlerinin finansmanında tercih edilen kaynakların kökeni nedir? Hangisi işçi sınıfı tarafından talep-ret edilmelidir?

Çalışma, kapitalizmi çözümlemek adına sahip olduğumuz biricik yöntemi bizlere sunan, Marx’ın, Kapital’i yazmadan önce uzun bir dönemini ayırdığı ve özellikle Kapital’in birinci cildinin de temelini oluşturan Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı çalışması ile Kapital’in birinci ve üçüncü ciltlerinden kapsamlı alıntılara yer verilerek gerçekleştirilmiştir. Bunda da amacımız, bilimsel yöntem olarak diyalektik tarihsel materyalizmin kapitalizmi anlamak için bugün de geçerliliğini yitirmemiş olduğunu gözler önüne serebilmektir. Bunun için, hedefimize ulaşmaya çalışırken birkaç temel başlık altında bilginin alıntılanması tercih edilmiştir. Sorularımız, yapılan alıntılar ışığında yanıtlanmıştır.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Onur Hamzaoğlu
  • Yıl: 2009