İŞ GÜVENCESİZLİĞİ KISKACINDA İŞÇİLER

Almanak 2010Günümüzde işgücü piyasalarındaki eğilim, çekirdek işgücü adı verilen iş güvencesine sahip işçilerin sayısını azaltmak ve artan ölçüde, süratle işe alınabilen ve işler bozulduğunda aynı süratle ve masrafsız biçimde işten çıkarılabilecek işgücüne dayanmaktır.1 Kapitalist sermaye birikim stratejilerindeki değişime bağlı olarak işgücü piyasalarındaki gelişen bu eğilimle birlikte işçi sınıfı içerisinde güvencesizlik istisnai bir durum olmaktan çıkmış, dünya çapında her geçen gün daha fazla işçiyi içeren genel bir eğilimine dönüşmüştür.

Artan güvencesiz çalışma koşulları ile birlikte emek alanına yönelik akademik ve politik çalışmalarda “güvencesizlik” ve “güvencesizler” söylemi artmakla birlikte güvencesizlikle ilgili olarak bugüne kadar literatürde birbirine yakın ve farklı yollardan çeşitli tanımlar yapılmış, ancak kesin tanı konusunda bir fikir birliğine varılmamıştır.

Güvence ve güvencesizlik iş hukukunda ve akademik çalışmalarda çok büyük oranda iş güvencesi ve iş güvencesizliği anlamında kullanılmaktadır. İş güvencesizliği ile ilgili farklı tanımlar bulunmasından kaynaklı bu kavramın içeriği konusunda da bir netlik yoktur. Bu araştırmanın amaçlarından biri de “güvencesiz işçilerin” kimleri kapsadığı sorusuna cevap aramaktır. Sendikasız, küçük ölçekli işletmelerde, çoğu zaman sigortasız, dolayısı ile yasal iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayan işçiler güvencesiz işçiler olarak kabul edilmektedir. Bu genel değerlendirmeden yola çıkarak sendikalı, sigortalı, 30 kişiden fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde çalışan dolayısı ile yasal olarak iş güvencesi hükmünden yararlanma olanağına sahip işçiler daha fazla mı güvencelidirler sorusuna cevap aranmıştır. Bu doğrultuda, algılanan iş güvencesizliğinin sendikalı olma, çalışılan sektör, işyerinin büyüklüğü, çalışılan sözleşme türü gibi değişkenlerle ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Algılanan iş güvencesizliğinin ayrıca cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, evli ve çocuk sahibi olma gibi değişkenlerle ilişkisi de ayrıca değerlendirilmiştir.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Eser Sandıkçı
  • Yıl: 2010
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş