MAKRO İSTİKRAR ARAYIŞINDA İNSANCA BİR ALTERNATİF: TAM İSTİHDAM GARANTİSİ

Almanak 12 13kapakSerbest piyasa ekonomisi politikalarının hemen tüm ekonomik çevrelerde sorgulanmasına ve devlet müdahalesinin finans dünyasında yüksek kârlar elde eden sermaye çevrelerinin batıklarını kurtarmak adına mı yoksa geniş kesimlerin yararına mı olması gerektiğinin yoğun bir şekilde tartışılmasına neden olan büyük bir dünya krizinin eteğindeyiz. Kapitalizmin finans dünyasının egemenliği altında aldığı ‘para-idareciliği’1 formunun sonunun geldiği netleşti. Piyasaların kendi haline bırakılması tezi yerini özellikle de finans piyasalarının düzenlenmesi ve yeni bir kurumsal yapıya büründürülmesi görüşüne bıraktı. Wall Street devleri, yüksek kârlarla beslenmeye alışmış aktörler işlerini eskisi gibi sürdürebilmek için finans merkezlerini eski günlerine dönmeye zorluyorlar. Güç dengeleri yeni politikaların, çoğunluğun yararına bir makro politika anlayışının bir süre daha ertelenmesine neden olabilir. Ancak saf bir inançla neo-klasik ekole bağlı olan az sayıda iktisatçı dışında hemen herkes daha öncesinde seslerini boğuk işittikleri Keynesyen ekole dönerek ne olduğunu, tekrarlanma olasılığını ve ne yapmak gerektiğini tartışmaya başladı.

Bu yazının amacı sistemin içsel dengesizliklerini gören ve bu dengesizlikleri öngörerek bir teori inşa etme gayretinde olan iktisatçıların istihdam odaklı kalkınma yaklaşımını özellikle de devletin tam istihdam sağlama politikasını tartışmaktır. İlerleyen bölümlerde öncelikle mevcut makro politika anlayışının sorunları ve istihdam odaklı alternatişer tartışılacak, ardından istihdam odaklı politikalar içinde öne çıkan devletin tam istihdam sağlaması politikası ve uygulamaları ele alınacak, son olarak ise tartışılan politikanın sonuçları değerlendirilecektir.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Özge İzdeş
  • Yıl: 2012, 2013
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş