TÜRKİYE’NİN NÜKLEER ENERJİ POLİTİKASI: ÇOK BOYUTLU BİR DEĞERLENDİRME

Almanak 12 13kapak2013 yılının enerji ve çevre açısından en önemli gelişmelerinden biri kuşkusuz, Japonya ile Türkiye arasında ikinci nükleer santralin kurulması için yapılan anlaşmaydı. Bu anlaşmanın 2011 yılında meydana gelen Fukuşima nükleer kazası sonrasında olması ve ilk santral projesi olan Akkuyu ile ilgili tartışmalar sürerken yapılmış olması dikkate değerdir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik açıdan pahalı, üstelik çevresel risk ve tehlike taşıyan nükleer enerji programlarını askıya aldığı bir dönemde böyle bir anlaşmanın yapılmış olması, bu konuda siyasal iktidarın kararlılığını ve bu kararını neredeyse hiçbir gelişmenin etkilemeyeceğini göstermektedir denebilir.

Bu noktada “neden siyasal iktidar uzun süredir var olan kamuoyundaki muhalefete ve meydana gelen nükleer kazalara rağmen mevcut nükleer enerji politikasını sürdürmekte ısrar etmektedir?” sorusu akla gelmektedir. Bu sorunun yanıtlanabilmesi için konuya çok boyutlu bakmak gerekmektedir. Kanımızca temel olarak konunun bilimsel, ekonomik, askeri ve çevresel olmak üzere dört boyutu vardır.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Murat Kayıkçı
  • Yıl: 2012, 2013
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş