PLANLAMA TARTIŞMALARINA BİR ÖRNEK: FORUM DERGİSİ DENEYİMİ

Almanak 2014kapakBu çalışmada, Türkiye’de 1950’li yıllar içerisinde, sermaye birikiminin sürekliliği ve gereklilikleri temelinde şekillenen ‘planlı kalkınma’ yaklaşımının oluşum süreci, Forum Dergisi’nde yapılan tartışmalar çerçevesinde incelenecektir. Günümüzde planlama; gerek teorik gerekse de pratik yönleriyle birçok tartışmanın halen temelinde yer bulan bir sorunsaldır. Özellikle ‘sistemin krizlerinin yönetilmesine’ dair yürütülen tartışmalarda ve bunun karşıtı olarak ‘alternatif bir iktisadi sistemin ne ölçüde mümkün olduğu’ sorusu karşısında tarihsel bir deneyim olarak da karşımızda durur. 1950’lerin Türkiye’sine ve planlama tartışmalarına yeniden odaklanmak bu bağlamda kritik görünmektedir. Kapitalizmin kendini yeniden üretme mekanizmaları çözümlenmeden yürütülecek bir tartışmanın kısıtları, Forum Dergisi deneyimi ışığında kendini gösterecektir.

Forum Dergisi, birçoğu alanında uzman akademisyenlerden oluşan ve Türkiye tarihinde akademik ve entelektüel alanda derin izler bırakmış aydınların oluşturduğu bir dergidir. 1960 sonrasında yaşanan dönüşümün 1950’lerde yaşanan gelişmeler içinden nasıl filizlendiğini Forum Dergisi üzerinden analiz etmek, yelpazesi geniş bir inceleme alanını olanaklı kılmaktadır. Çalışma tarihsel olarak; derginin yayın faaliyetini sürdürdüğü 1954 yılı ile planlamanın resmi anlamda uygulamaya geçtiği 1960 yılı ile sınırlandırılmıştır.

1950’ler sonrasında ‘fiilen’, 1960’larda ‘resmi’ olarak başlayan devlet müdahalesinin yürütülme süreci aynı zamanda Türkiye’de ticari sermaye birikiminden sanayi sermayesi birikimine geçiş evresinde, içe yönelik birikim sürecine denk düşmektedir. Forum Dergisi, süreklilik içerisinde değişen birikim biçimlerinde aydınların önerilerini, reflekslerini ve müdahale kabiliyetlerini anlama ve konumlandırma noktasında prizma işlevi görecektir.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Altan Alaybeyoğlu
  • Yıl: 2014
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş