TÜRKİYE’DE SOSYAL YARDIMLARIN KURUMSAL GELİŞİM ÖZELLİKLERİ: YARDIM YAPANLAR ve YARDIM ALANLAR AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

almanak 2015kapakTürkiye’de son dönemde, sosyal yardım politika ve programlarının gerek uygulama gerekse sosyal politika yaklaşımı/paradigması bakımından öne çıkmakta olduğu gözlemlenmektedir. Küresel bir eğilim olarak beliren bu olgu, yoksulun ve yoksulluğun temel sosyal politika hedefi olarak belirlendiği, küresel kapitalizmin yoksulluğu azaltma stratejileri temelinde yaşama geçmiş ve gelişim göstermiştir. Temelde, işgücü piyasalarının ve devlet ve işgücü piyasası arasındaki ilişkinin, neo-liberal prensipler etrafında düzenlenmesine dönük nesnel bir gelişimin uzanımı olan bu sosyal politika yaklaşımı ve uygulaması, sosyal temellerine işsizlik, gelir yetersizliği, güvencesiz çalışma, yeni yoksulluk örüntüleri gibi olgular etrafında kavuşmuştur. Yoksulluğu azaltma ve sosyal yardım programları, her biri, tarihsel kapitalizmin nesnel ve yapısal bir eğilimi olan bu olguların ortadan kaldırılması değil, biçim değiştirerek ya da yer yer etkileri azalarak yeniden üretimi açısından bir rol üstlenmiştir. Küresel kapitalist sisteme ait bu gerçeklik, onun bir parçası olan Türkiye somutu için de geçerlidir. Bu konu, makalenin kapsamı dışında olmakla birlikte, birikim süreçleri, neo-liberal dönüşüm, siyasal iktidar ilişkileri, ideolojik boyutlar ve sosyal ilişkiler gibi iktisadi, politik ve sosyal bir bağlama sahiptir.

Makale, bu konulara girmemekle birlikte, Türkiye’de sosyal yardımların, politika ve program düzeyinde öne çıkmakta, artmakta ve yaygınlaşmakta olduğunu ve bunun da etkisi ile sosyal yardım alan hanehalkı sayısının genişlediği ve sosyal yardımların, yıllara dayalı olarak, hanelerin kendi içerisinde de olmak üzere daha fazla sayıda hanenin geçim örüntüsünün bir parçası haline geldiği saptamasına dayanmaktadır. Makalenin çerçevesi, bu geçim örüntüsünün oluşumuna temel oluşturan kurumsal yapının temel gelişim özelliklerinin betimlenmesi ve belirlenmesi üzerine kuruludur.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Denizcan Kutlu
  • Yıl: 2015
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş