2001’DE TÜRKİYE’DE SENDİKALARIN DURUMU VE MÜCADELECİ SENDİKACILIK

almanak20001Sendikalar açısından 2001 yılı üzerine çok şey yazıldı, çok şey söylendi. Sanırım bundan sonra da çok şey yazılacak ve söylenecektir. Sendikal alanla az çok ilgili kişi ve çevrelerin konu hakkında çok farklı değerlendirmelerine tanık olmaktayız. Sendikaların bugünkü noktaya geliş nedenleri, çıkarılması gereken sonuçlar ile çözüm önerileri üzerine ileri sürülen her görüş ve değerlendirme, aynı zamanda bir sendikal anlayışa karşılık gelmektedir. Farklı sendikal anlayışların gereği olan birçok  farklı değerlendirmeye karşın, aşağı yukarı hemen herkesin üzerinde birleştiği bir nokta var ki, o da son on yılın sendikalar için kayıp yıllar olduğu gerçeğidir.

 Sendikalar son on yılda sürekli bir güç ve itibar kaybı yaşadılar. Yılları kıyasladığımızda ise 2001 yılı en fazla kaybın yaşandığı yıl olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, yaşanan sürecin doğal bir sonucudur aslında.

 Sendikalar güç ve itibar yitirirken, sendika üyesi işçiler başta olmak üzere bütün bir işçi sınıfı da hak ve kazanımlarından çok şey yitirdi. Onlarca yıllık zorlu kavgaların eseri olan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak geliştirilen haklar hızla budanırken işsizlik ve yoksullaşma görülmedik boyutlara ulaştı.

 Daha önceki mücadele ve girişimleri saymazsak, 50 küsur yıllık tarihi boyunca Türkiye’deki sendikacılık hareketi, sık sık müdahale ve engellemelerle karşılaştı, 12 Eylül’de olduğu gibi darbeciler eliyle kesintiye uğratıldı. Ancak her defasında (zaaflarını da bağrında taşıyarak)  yükselen işçi hareketinin gücü ile yeniden toparlandı, güç ve etkinlik kazanarak toplumsal yaşamda kendince bir rol oynamayı sürdürdü.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Şükrü Günsili
  • Yıl: 2001
  • Kurum: Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Genel Örgütlenme Sekreteri
Ara...

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş