AKP, REFERANDUM ve YANDAŞ BASINDA DEMOKRATİKLEŞME SÖYLEMİ

Almanak 20102001 ekonomik krizinden sonra kurulan ve bu krizin süpürdüğü merkez sağ ve sol partilerden boşalan siyasal alanı dolduran AKP, kendisini ekonomik alanda neo-liberal; siyasal ve kültürel alanda muhafazakar-demokrat olarak tanımlamaktadır. Bu açıdan, küresel sermaye ile ekonomik ve siyasal anlamda uyumlu olan AKP, neo-liberal ve neo-muhafazakar bir toplum yaratmak ve bunu hukuki olarak da pekiştirmek için öncelikli olarak mevcut anayasanın bazı maddelerini değiştirmek ve mümkünse daha sonra kendi belirlediği koşullarda yeni bir anayasa yapmayı hem öngörmekte hem de bunu topluma bir vaat olarak sunmaktadır.  

2002’de yapılan genel seçimlerde aldığı yüzde 34’lük oy oranı ile birinci parti olan AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi), büyük sermaye gruplarının desteğini alarak “Avrupa Birliği’ne uyum” söylemiyle 1982 anayasasının pek çok maddesini değiştirmiştir. Ancak 2007’de seçimleri ezici bir çoğunlukla (yüzde 47 ile) kazanan parti, İstanbul’un büyük ve laik sermayesini ve onun denetimindeki medyayı da karşısına alarak mevcut rejimi dönüştürmek için açıktan yasal ve anayasal değişiklikler yapmaya başlamıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından laiklik karşıtı eylemlerin odağı olduğu saptanan AKP, mevcut sistemi ve onu oluşturan kurumları değiştirmek için çalışmalarına devam etmiştir.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Levent Yaylagül
  • Yıl: 2010

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş