KAMU MALİYESİNDE YENİDEN YAPILANMA ve MALİ KURAL KANUN TASARISI

Almanak 2010Son yıllarda izlenen sıkı maliye politikaları Akat’ın da belirttiği gibi bütçe açığının azalmasının sonucunda, en nihayet “denk bütçe” hedefine doğru yol alıyor. Denk bütçe hedefine giden yol ise bütçenin yüzde 6,5 gibi oldukça yüksek oranda faiz dışı fazla vermesi hedefi ile tanımlanan ekonomi politikalarının gerçekleşmesine bağlı. Bu hedef, kamu hizmet ve yatırımlarında bütçede önemli oranda aşınmalar/kesintiler ile gerçekleşebilecek. Bu süreçte ise, devlet, finans sermayesinin borç ödeme yönünde kapasitesinin artırılmasına yönelik beklentisini karşılayacak biçimde yeniden yapılandırılmakta (Ataay: 2004, 239). ‘Devletin borç ödeme kapasitesinin artırılması’ devletin yeniden tanımlanması ile devlet ile vatandaş arasındaki ortak faaliyetlerin stratejik seçimini kapsayacak biçiminde devletin üzerindeki “yüklerin” azaltılması ile mümkün olacaktır (Bayramoğlu: 2002, 95). Yüklerin azaltılmasında ise uzun vadede yapısal uyum programı, kısa vadede ise istikrar politikaları önemli rol oynamakta; yapısal uyum politikaları sermaye birikimini genişletici (sermayenin kâr oranlarını artırıcı) yönde işgücünün ve sermayenin (reel ve mali sermaye) yeniden üretim koşullarını düzenlerken, kısa vadeli istikrar politikaları maliye ve para politikaları ile devletin üzerindeki “yükleri” azaltmayı hedeşemektedir. Makro istikrarı sağlamayı hedeşeyen Ortodoks istikrar politikasında, enflasyonu azaltmayı hedefiyle talebin daraltılması, kamu harcamalarının kısılmasını öngören sıkı maliye politikaları ile hayata geçirilmektedir (Altıok: 2002, 83). 2008 küresel finansal krizine karşı alınan mali önlemler, devletin üzerindeki yüklerin azaltılması konusunu yeniden gündeme getirmiş, “G-20 ülkelerinde yüzde kırk, gelişmiş G-20 ülkelerinde ise yüzde yüzü aşan genel devlet borç stoku piyasalarda ve kamuoyunda mali sürdürülebilirlik hususunda endişe yaratmış ve mali disiplinin temini için mali kural uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin önemini artırmıştır (MKKT Gerekçe Metni).” Bu çalışmada, mali kural uygulaması, kriz karşısında Ortodoks istikrar politikalarının bir parçası olan sıkı maliye politikalarının devletin üzerindeki “yükleri” azaltıcı hedeşeri ile uyumlu bir uygulama olarak ele alınacaktır.

Almanak Bilgiler

  • Yazar: Başak Ergüder
  • Yıl: 2010

AYRINTILI ARAMA

  • Etiketler
  • Kategori
  • Yazar
  • Yıl

Üye Giriş